h

PvdA IJsselstein zet progressief college bij het grof vuil

25 maart 2006

PvdA IJsselstein zet progressief college bij het grof vuil


Na de eerste onderhandelingsronden heeft de PvdA besloten om een college te vormen met de traditioneel grote partijen, CDA en VVD. Nieuwkomer LDIJ staat nochtans, tot groot verdriet en onbegrip van fractievoorzitter Leutscher, met lege handen. Hetzelfde geldt voor de kleinere partijen, waarvan er twee nog deel uitmaakten van het vorige college (te weten GroenLinks en ChristenUnie). Hiermee maakt het nieuw te vormen college, in vergelijking met het huidige, een enorme stap naar rechts.

Dick Ketting (PvdA) laat weten dat de ernst van de politieke situatie en het besef dat er ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden de twee belangrijkste factoren zijn geweest die tot deze keuze hebben geleid. Daarbij lijkt hij te zijn vergeten dat vooral het college waarvan zowel het CDA als de VVD deel uitmaakten verantwoordelijk is geweest voor de “ernstige” politieke situatie in IJsselstein en daarvoor door de kiezers zijn afgestraft. Het verlangen naar een ‘breed gedragen consistent bestuur’, zoals Ketting dat formuleerde, zal vast ook een rol gespeeld hebben bij de keuze van de PvdA. Nu zal een coalitie van PvdA, CDA en VVD ongetwijfeld een breed draagvlak hebben in de raad, maar de vraag is wat IJsselstein daarmee in werkelijkheid opschiet.

In tijden van woelig politiek vaarwater is het juist een heldere politieke visie die redding brengt. In plaats van naar voren te komen met een dergelijke visie, laat de PvdA nu zien last te hebben van bestuurlijke tunnelvisie. Ingrijpende keuzes kunnen ook gemaakt worden met een minder breed gedragen coalitie. Daarbij, te suggereren dat men voor de verandering kiest voor een consistent bestuur is een belediging aan het adres van voormalig collegegenoten GroenLinks en ChristenUnie. De PvdA is blijkbaar vergeten dat dit college zat opgescheept met de erfenis van het vorige, waarin het CDA en de VVD zo'n prominente rol speelden. Ondanks het tekort dat onder die partijen is ontstaan, heeft dat college geprobeerd het puin te ruimen en toch nog een sociaal beleid te voeren, zo goed en zo kwaad als dat ging.

We wachten met spanning de resultaten af van de collegeonderhandelingen (die maandag 27 maart zullen worden voortgezet), maar het gegeven dat de PvdA aansluiting heeft gezocht bij CDA en VVD geeft alle reden tot ongerustheid. De PvdA heeft meerdere keren kenbaar gemaakt dat de partij een streep wil zetten onder het verleden. De beste manier om dit te bewerkstelligen zou zijn dat deze partij het voortouw zou nemen en zich sterk zou maken voor een beleid dat haaks staat op dat van eerdere colleges met het CDA en de VVD. Een sociaal beleid, dat de burger centraal stelt en zich niet laat leiden door de neoliberale afbraak van de maatschappij en onbetaalbare ontwikkelingsplannen.

We zien nu lokaal gebeuren wat ook landelijk is waar te nemen: In plaats van haar verkiezingswinst te verzilveren door echt voor verandering te kiezen, schurkt de PvdA weer tegen rechts aan en verspeelt daarmee haar vertrouwen bij de burger en daarmee ook haar winst bij de volgende verkiezingen. De PvdA laat zich keer op keer weer kennen als een bestuurderspartij, die het aan politieke moed en visie tot vernieuwing ontbreekt. Wie een sterke, sociale en progressieve partij zoekt, komt bij de PvdA bedrogen uit. En dat terwijl hun verkiezingsprogramma de naam "Sterk en sociaal" draagt.

Berusten deze twee woorden dan louter op holle verkiezingsretoriek? Een sociaal beleid met oog voor de inwoners van IJsselstein moet uiteindelijk toch het doel worden van het nieuwe college? Of hebben de kiezers de PvdA verkeerd begrepen? Want een echt sociaal gemeentelijk beleid is niet mogelijk met de twee partijen die nu zijn uitgenodigd door de sociaal-democraten. Als grootste partij heeft de PvdA nu de historische kans om zich de komende vier jaar in te spannen voor een progressief IJsselstein. Nog wel. Na maandag zal de kans daarop verkeken zijn.

Voorlopig zijn de twee grootste verliezers van de verkiezingen nog spekkoper. Het zal ons benieuwen wat dat de burger gaat kosten...

Wesly Mooij
Jan Voorbij
SP IJsselstein

Bron:
AD/UN – Dichtbij (24-3-2006), blz. 5.
Onze IJsselstreek (24-3-2006), blz. 1.

U bent hier