h

Hoezo bureaucratie....?

7 augustus 2004

Hoezo bureaucratie....?

Het aanvragen van bijstand, kwijtschelding en eenmalige uitkering blijkt voor ouderen een hele klus. In onderstaand overzicht laten we dan nog buiten beschouwing wat ouderen allemaal moeten doen om aan speciale voorzieningen te komen, die bijvoorbeeld met ziekte of handicap te maken hebben: leesbril, rollator, scootmobiel e.d.

In een periode van 5 maanden moet 1 persoon 5 formulieren invullen om in aanmerking te komen voor:
1. de eenmalige uitkering

2. bijzondere bijstand

3. kwijtschelding gemeentelijke belastingenen

4. kwijtschelding zuiveringsheffing

5. verlenging van de bijzondere bijstandperiode

Dit komt neer op 41 pagina's aan formulieren die moeten worden ingevuld, waarin in totaal 68 pagina's aan bijlagen moeten worden toegevoegd. In totaal dus 109 pagina's per klant voor het aanvragen van 5 voorzieningen die alle door de gemeente IJsselstein worden verstrekt. Hoe ging dat het afgelopen jaar? Wij lopen ze allemaal even na:

1. December 2003: Aanvraag éénmalige uitkering:
- 1 formulier: 3 pagina's
- bijlagen: 19 pagina's: 1 kopie identiteitsbewijs, 8 kopieën van 3 maanden bankafschriften, 8 kopieën jaaropgaven 1999 t/m2000, 2 kopieën bank/spaarrekeningen

2. Januari 2004: Aanvraag bijzondere bijstand:
- 1 formulier: 16 pagina's
- bijlagen: 16 pagina's: 1 kopie identiteitsbewijs, 1 kopie sofi-nummer, 2 kopieën huurcontract/huursubsidie, 2 kopieën AOW/ + pensioen, 8 kopieën bank/spaarrekening van de laatste 3 maanden, 1 kopie inboedelverzekering, 1 kopie inschrijving ziekenfonds

3. februari 2004: Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belasting:
1 formulier: 4 pagina's
- bijlagen: 9 pagina's: 2 kopieën bank/spaarrekening, 2 kopieën huurcontract/huursubsidie, 2 kopieën AOW/ + pensioen, 2 kopieën heffingskorting(belasting), 1 kopie inschrijving ziekenfonds

4. Maart 2004: Aanvraag kwijtschelding zuiveringsheffing:
- 1 formulier: 2 pagina's
- bijlagen: 8 pagina's: 1 kopie bewijs kwijtschelding gemeentebelastingen, 2 kopieën huurcontract/huursubsidie, 1 kopie inschrijving ziekenfonds, 2 kopieën bank/spaarrekeningen, 2 kopieën AOW/ + pensioen

5. April 2004: Aanvraag verlenging van de bijzondere bijstandsperiode:
- 1 formulier: 16 pagina's
- bijlagen: 16 pagina's: 1 kopie identiteitsbewijs, 1 kopie sofi-nummer, 2 kopieën huurcontract/huursubsidie, 2 kopieën AOW/ + pensioen, 8 kopieën bank/spaarrekeningen van de laatste 3 maanden, 1 kopie inboedelverzekering, 1 kopie inschrijving ziekenfonds

Zie ook:
SP start onderzoek naar dienstverlening aan ouderen door de gemeente IJsselstein

U bent hier