h

Leidt financiële tegenvaller tot nieuwe bezuinigingen in IJsselstein?

19 juni 2004

Leidt financiële tegenvaller tot nieuwe bezuinigingen in IJsselstein?

Deze maand verscheen de Voorjaarsnota 2004. Hieruit blijkt dat de gemeente IJsselstein € 750.000 extra moet bezuinigen. Deze tegenvaller is voornamelijk het gevolg van de bezuinigen van Balkenende II, die nu ook op gemeentelijk niveau voelbaar worden. De gemeente ontvangt nu immers minder geld uit het gemeentefonds.

Het college van B&W heeft maatregelen aangekondigd om dit tekort op te vangen. Voor ons een reden om de oren te spitsen, want de vraag is natuurlijk: waar vallen de klappen?
De Wet Werk en Bijstand is nog maar net ingevoerd en op voorzieningen voor ouderen en gehandicapten wordt al beknibbeld. Het college kondigde aan kritisch te kijken naar het eigen personeelsbeleid, waar € 300.000 kan worden bezuinigd door minder mensen aan te nemen. Blijft er natuurlijk nog zo’n € 450.000 over…. Waar komen die vandaan?

Vervolgens wordt bekeken welke investeringen kunnen worden doorgeschoven naar 2005 en men kijkt of het wel nodig is bepaalde zaken nog dit jaar uit te voeren.

Omdat we vreesden dat daar ook de verkeersdrempels aan de Praagsingel onder zouden vallen, hebben we meteen gereageerd door een brandbrief aan het college te schrijven. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de eerste drempel op 21 juni gestart.

Het college komt nog met voorstellen aan de raad en zegt de subsidies in ieder geval met rust te laten. En dat is maar goed ook want die zijn al behoorlijk ingekrompen. In de raad zal de discussie gevoerd worden over de vraag op welke zaken bezuinigd wordt. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en komen in actie als die bezuinigingen leiden tot verslechteringen voor de bevolking.

U bent hier