h

Debat in IJsselstein: Moskee, partner bij integratie?

6 maart 2004

Debat in IJsselstein: Moskee, partner bij integratie?

De Gemeente IJsselstein heeft onlangs een nota over het integratiebeleid uitgebracht. Ali Zaanani, SP-er en lid van de Adviesraad Multicultureel IJsselstein, volgde het debat en doet verslag:

Eén van de uitgangspunten is dat eigen organisaties van migranten, waaronder de moskeevereniging, zich meer moeten richten op IJsselstein als geheel. “Organiseer niet alleen activiteiten voor de eigen achterban, en werk meer samen met andere maatschappelijke organisaties zoals de IJsselsteinse Stichting voor Welzijnswerk (IJSW)” , zo roept de Gemeente hen op. Dit uitgangspunt is uiteengezet door de heer Kwakkel, wethouder minderhedenbeleid, op 18 februari in een debatavond in het Fulcotheater. Het drukbezochte debat, waar verder de bestuurs- voorzitter van de moskeevereniging en de teamleider van IJSW aan deelnamen, begon met het beantwoorden van de vraag: “Is de moskee partner bij de integratie?”

Alle debaters beantwoordden in hun eigen woorden de vraag min of meer bevestigend. So far so good. De bestuursvoorzitter van de moskee merkte al vroeg in de avond op: “We hebben altijd gestreefd naar samenwerking met de Gemeente maar zien dat de deur voor ons altijd dicht is. De moskee wordt scheef aangekeken alsof wij de mensen tegenhouden en hen belemmeren in hun drang naar integratie. Ten eerste is het integratievraagstuk een maatschappelijk vraagstuk en niet een moskeevraagstuk. De heer Kwakkel schetst een verkeerd beeld als hij zegt dat wij als moskeebestuur onze gemeenschap hinderen te integreren. Hij heeft onrealistische verwachtingen van een moskeebestuur dat bestaat uit vrijwilligers en verder alles wat we doen uit eigen zak bekostigen”. Wil de Gemeente dat de moskee nog meer doet dan ze al doet aan dit maatschappelijk probleem, dan zal ze met subsidie moeten komen.

De heer Kwakkel verwees de bestuursvoorzitter naar de IJSW. Daar geeft de Gemeente subsidie aan en de allochtonen moeten maar daar aan activiteiten meedoen en zich integreren. Dit herhaalde zich de hele avond.

Het twee uur durende debat ging voor driekwart over subsidie. Jammer voor belangstellenden die afgekomen waren op het “integratievraagstuk”. De bestuursvoorzitter van de moskee werd uit het publiek door, wat later bleek gemeenteraadsleden van VVD, bestookt met opmerkingen alsof integratie alleen van de moskee uit moet gaan. De kleine partijen hielden zich stil maar knikten begripvol als de bestuursvoorzitter van de moskee of een allochtone “durfal” in goed Nederlands in verweer kwamen. Aan het eind van de avond werd de volgende conclusie getrokken: een start is gemaakt, maar er zijn nog veel bruggen te slaan bij integratie. De SP in IJsselstein blijft het debat volgen en waar mogelijk daaraan bijdragen.

U bent hier