h

SP-werkgroep IJsselstein maakt doorstart

26 februari 2004

SP-werkgroep IJsselstein maakt doorstart

Leden actief maken en hen de kans bieden hun kwaliteiten in te zetten: dat was een belangrijk besluit op het laatste SP congres in mei 2003. De enorme ledengroei, die ons inmiddels de VVD in grootte heeft doen overtreffen en de vierde partij van het land maakt, vraagt om vertaling in politieke actie èn resultaat. Daar werken we aan, ook in IJsselstein. Je betaalt als lid je contributie immers niet voor niets: daar wil je wat voor terug….

Deze maand hebben we nieuwe leden in onze ledenwerkgroep mogen verwelkomen: Ali Zaanani, Charlène Ferrol en Andy van den Berg. We zijn nu met 5 mensen en hebben onlangs een vruchtbare , oriënterende en inspirerende vergadering gehouden.

De komende maand gaan we ons een beeld vormen van wat er in politiek IJsselstein speelt en met welke partijen valt samen te werken. Wie de verslagen van gemeenteraad en commissies doorneemt zal het opvallen dat er voor de SP een hoop werk ligt!

Eind maart komen we weer bij elkaar, spreken e.e.a. door en stellen prioriteiten. Daaraan koppelen we acties en publiciteit en gaan we bekijken wie van ons wát kan en wil.

Wilt u meedoen, of eens vrijblijvend een vergadering meemaken, dan kan dat natuurlijk. We blijven namelijk op zoek naar mensen die hun kwaliteiten voor de SP willen inzetten. De SP wil hét “gereedschap” zijn om verbeteringen te realiseren in buurt, wijk, school en bedrijf.

En op termijn is de realisering van een eigen IJsselsteinse SP-afdeling natuurlijk ons doel. Dan komt ook een eigen plek in de gemeenteraad in zicht. Draagvlak en belangstelling voor progressieve gemeentepolitiek is er genoeg, als we die maar organiseren….

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jan Voorbij, voorzitter van de ledenwerkgroep, tel. 6876425

U bent hier