h

Huur te duur

Foto: Erwin Goossen
Veel berichten uit het hele land wijzen er op dat de huurprijzen de huurders over de schoenen lopen. Ook in IJsselstein zijn er problemen met de betaalbaarheid van de huurwoningen, zo bleek uit het animo voor de petitie tegen de huurverhogingen die wij in juli hebben aangeboden aan woningbouwcorporatie Provides en doorgestuurd naar minister Blok.

Door maatregelen van het kabinet, gesteund door D66, CU en SGP, zijn de huren in twee jaar tijd met bijna 10% gemiddeld gestegen. Dit komt door maatregelen die zijn afgesproken door deze vijf partijen in het Woonakkoord: de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verhuurderheffing. Dat is een belasting die verhuurders moeten betalen, maar ten koste gaat van de huurprijs, onderhoud en nieuwbouw.

Daarnaast willen VVD en PvdA de puntentelling om een huurprijs te bepalen veranderen. Een kwart van het aantal huurpunten zal worden bepaald door de marktwaarde. Dit moeten we stoppen. Wanneer we niets doen, worden huurders op 1 juli 2015 met een nieuwe, forse huurverhoging geconfronteerd.

We willen verzet organiseren dat duurzaam is. Dus niet hap snap, maar solide, van onderop mèt de huurders en waar mogelijk samen met bestaande huurderorganisaties. Hoe mooi zou het zijn als uiteindelijk ook woningcorporaties ons verzet kunnen steunen?

Vul daarom dit formulier in zodat wij zicht krijgen op de omvang van de problematiek en zodat wij goed en gedegen verzet kunnen voeren tegen deze onzalige verhogingen.

Wij danken u voor uw moeite!

U bent hier