h

Blog Joop van Well

6 oktober 2014

Integriteit, bestaat dat eigenlijk wel?

N.a.v. ons stuk over integriteit ontving ik verschillende interessante reacties vanuit mijn eigen partij.

Lees verder
29 september 2014

Integriteit, onze ervaring na een thema-avond

Afgelopen donderdagavond heeft een deel van de gemeenteraad en de clusters meegedaan aan de thema-avond over Integriteit. Een goed initiatief aan het begin van een collegeperiode. Even met elkaar praten over wat wel kan en wat niet. De grote afwezige was de LDIJ???

Lees verder
6 juni 2014

Openheid en transparantie!?

Dinsdag 27 mei was in IJsselstein de avond van het nieuwe college D66, CDA en VVD. D66 heeft zijn uiterste best gedaan een volledig nieuw begin te organiseren. Openheid en transparantie!? De SP was in het begin heel enthousiast. Maar al gauw werd duidelijk dat er helemaal geen transparantie aan de orde was. Het werd weer als vanouds achterkamertjes politiek. En, omdat de SP daar niet aan meedoet, heeft ze het bestuursakkoord niet ondertekend.

Lees verder
7 december 2013

De SP IJsselstein in de periode 2010-2013

Het is een goede zaak zo aan het eind van de periode van vier jaar eens te kijken hoe we het hebben gedaan? Hebben al onze inspanningen nut gehad? Zo ja, wat is er dan gedaan en wat waren de gevolgen?
Lees verder
17 november 2013

Verkiezingskoorts?

Wat is er aan de hand in IJsselstein? Zouden de aankomende verkiezingen en de door Maurice de Hond geproduceerde peilingen een verandering in de houding naar de SP veroorzaken? Ik ben benieuwd, maar het geeft mij nu al een goed gevoel. Of dit zo zal blijven is de nog maar vraag. We zullen het pas echt weten na 19 maart als alle stemmen zijn geteld. Op mijn bijdrage in een raadsvergadering is nog nooit zo positief gereageerd als afgelopen donderdag (14/11).

Lees verder
20 oktober 2013

Veroorzaken verkiezingen stress bij de politieke partijen in IJsselstein?

Wat is er aan de hand? Partijen die de afgelopen drie jaar uitgeblonken hebben door stil te zijn begonnen zich ineens te roeren: dreigen met wethouders weg te sturen, agendapunten terugnemen, wethouders dwingen nog eens met mensen een (nutteloos) gesprek aan te gaan, stichting Pulse ter discussie stellen... En dat allemaal in een half jaar tijd!? Let wel, de SP vindt kritisch zijn uitstekend. Zo hoort men zich in de politiek te gedragen. Maar waarom nu pas? Zijn er binnenkort verkiezingen en wil men zich nu opeens profileren? Als dat het het geval is, kan de SP zich hier absoluut niet in vinden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier