h

Zijn wij, de Nederlanders, te lief?

9 mei 2017

Zijn wij, de Nederlanders, te lief?

Al jaren verbaas ik mij over de houding van “De Nederlander” t.o.v. van alle veranderingen in social-economisch opzicht. De zorg wordt voor veel Nederlanders te duur. De lonen stijgen niet of nauwelijks terwijl de winsten van de bedrijven sterk toenemen. De werkloosheid daalt heel langzaam terwijl het robotisme toeneemt. Oftewel nogal wat redenen om boos te zijn en de straat op te gaan. Zelfs de dag van de arbeid gaat aan Nederland voorbij.

Helaas weet ik ook niet waarom wij niet de straat opgaan. In het buitenland zijn de protesten niet van de lucht. In de VS tegen Trump. In Duitsland tegen en voor de AfD.  In Frankrijk tegen Le Pen maar ook tegen allerlei regeringsmaatregelen. Ook de Belgen houden zich niet in. Waarom wij Nederlanders dan niet? Het aantal stakingsuren is vorig jaar gehalveerd!!!??? Er zijn genoeg onderwerpen waarvoor ik de straat op zou willen gaan.

Om er maar een paar te noemen. De huishoudelijke hulp wordt geminimaliseerd vanwege bezuinigingen, terwijl er meer ouderen komen, thuis moeten blijven wonen en dus steeds méér hulp nodig hebben. Psychiatrische hulp is steeds moeilijker te krijgen, terwijl er op de opvanginstanties  bezuinigd wordt. Zo ook op de jeugdhulpverlening. Zie de uitspraak van de rechter inzake de aanpak in Steenwijkerland. Was vroeger een baan een garantie om NIET in de armoede te vervallen, nu heeft 60 % van de armen een baan. Een toenemend aantal jongeren groeien op in armoede. Veel banen verdwijnen naar lage lonen landen of worden geautomatiseerd en de WW wordt geminimaliseerd.

Kijken we naar de uitslag van de verkiezingen van maart j.l dan zien we dat juist de partijen die deze ellende veroorzaakt hebben, de grootste zijn geworden. Hoe is dat mogelijk? Een antwoord is natuurlijk ook dat er van die ontevredenen teveel niet naar de stembus zijn gegaan. Hoe dom kun je het maken? Is dit de schuld van de politieke partijen zoals de SP zelf of is er meer aan de hand? Van dichtbij weet ik dat de SP er alles aan doet om zijn boodschap voor het voetlicht te krijgen. Maar als de media niet meewerken ben je nergens.

Van Trump kun je in ieder geval leren, dat de sociale media een belangrijke rol kunnen spelen. Mede dankzij wat rechtse kranten en tv-stations in de VS heeft hij een grote groep kiezers weten te activeren. In Nederland ontbreekt een linkse krant. De enige, de Volkskrant, is anti SP en pró GL geworden terwijl het eerst pró PvdA was. Een linkse tv-zender is er in Nederland niet. Met andere woorden, er is geen plaats en aandacht voor het linkse geluid, waardoor de ontevreden kiezer niet opgepord wordt.

Hoe stoppen we de tweedeling in de maatschappij? Hoe krijgen we de koek beter en eerlijker verdeeld? Er is immers genoeg voor iedereen. De neoliberale politiek moet gestopt worden. Deze heeft alleen maar ruim baan geschapen voor het kapitaal. Stop de VVD, het CDA en D66. Dit kan alleen maar door de mensen ervan te overtuigen dat ze niet op hun handen moeten blijven zitten en actiever moeten worden. Kom op voor je rechten, eis méér van de koek. Uit zichzelf zal het kapitaal je niets geven.

Laten we de straat op gaan en eisen voor méér werk, méér loon, lágere huren en hógere uitkeringen. Als iedereen meedoet, hebben we kans van slagen.

  

 

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier