h

It’s the economy, stupid!!!???

15 september 2016

It’s the economy, stupid!!!???

Huiskamervraag: Wie zei dit ook alweer en tegen wie? Maar wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Jesse Klaver van GL heeft dit prachtig onder woorden gebracht: “Het gaat alleen nog maar over de economie; geld, groeicijfers en het belang van het kapitaal in de resultaten van de bedrijven.

Inmiddels zijn we 20 jaren verder en is het alleen maar over de groei van de economie gegaan. Alles moest daarvoor wijken. De zo met veel moeite door o.a. de PvdA opgebouwde welvaartsstaat is afgebroken. In de tijd van Den Uyl is het belang van het kapitaal in de economie op een respectabele verhouding blijven staan t.o.v. de arbeid. Vanaf de jaren 1980 o.l.v. Ruud Lubbers (CDA) is daar een eind aan gemaakt. Het werk werd door Kok (PvdA) voortgezet en is uiteindelijk (bijna) afgemaakt door Balkenende én Rutte. Het grote gevolg is dat het kapitaal onevenredig heeft geprofiteerd van de enorme winsten van de bedrijven, terwijl de arbeid op een nullijn werd gezet en/of gehouden. De EU heeft dit proces ondersteund, misschien wel afgedwongen.

Als klap op de vuurpijl is daar de financiële crisis bijgekomen. Deze crisis heeft vele oorzaken, maar iedereen weet dat daar twee hoofdoorzaken voor zijn: de financiële sector kon ongehinderd zijn gang gaan en er zijn vele ondeugdelijke producten gemaakt. Gebrek aan controle door de overheid heeft daarbij een rol gespeeld. Daarnaast was de financiële sector alleen maar uit op eigen gewin. Graaien en graaien maar. Door al dit alles is de kloof tussen arm en rijk volledig uit de klauw gelopen. Inderdaad zijn de inkomensverschillen in Nederland minder gegroeid dan in bijvoorbeeld Engeland, maar de kloof tussen kapitaal en arbeid is van een factor 3 naar een factor 6 gegroeid. Oftewel de factor kapitaal heeft twee keer meer geprofiteerd van de stijging van de economie dan de factor arbeid.

En wie heeft de gevolgen mogen dragen? De financiële sector? Neen die niet maar wel de mensen met de lage en de middeninkomens. Verhoging van het eigen risico is gegroeid naar 385 euro. Na de a.s. verkiezingen zal dit zelfs naar 500 euro moeten gaan (Rutte!). De ontslaggolf heeft grote vormen aangenomen. Mensen van 50 jaar en ouder komen nauwelijks nog aan de bak, terwijl de ww-duur verlaagd wordt van 3 ½ jaar naar 2 jaar. De bezuinigingen op de zorg zijn dramatisch voor deze groepen terwijl de verzekeringsmaatschappijen per jaar meer dan 1 miljard winst maken. De rechtshulp zal gaan stijgen naar een dramatische eigen bijdrage. Het is eigenlijk teveel om op te noemen.

Ook de ontwikkelingen in Brussel doen een duit in het zakje. Er komen steeds meer pogingen om de barrières tussen de landen betreffende de handel en de geldstromen vrij te maken. Afspraken over zéér lage tarieven met de bedrijven zijn aan de orde van de dag. Het verplaatsen van hoofdkantoren vindt voortdurend plaats. Wat doen U2 en The Rolling Stones in Nederland? Blijf in je eigen land zou ik zeggen. Door deze globalisering is het gemiddelde inkomen in de USA met 10.000 dollar per jaar gestegen. Geweldig toch? Let op, deze stijging is volledig gegaan naar de hoge inkomens, het kapitaal. De lage inkomens zijn met 10.000 dollar t.o.v. 2000 gedaald.

Conclusie: Het gaat al lang niet meer om de mensen, maar om de economie!

Waarom is er toch zo’n wantrouwen tegen de politici? Waarom worden ze steeds weggezet als zakkenvullers, als leugenaars e.d.? Daarom dus. De kiezers zijn heus niet gek. Ze snappen heus wel dat de komende maanden allerlei beloftes gedaan zullen worden die na de verkiezingsuitslag snel zullen worden vergeten (Rutte). Hier moet een einde aan gemaakt worden. Bekend is dat van de midden en hoge inkomens een hoog percentage gaat stemmen, terwijl de lage inkomens dit maar mondjesmaat doen. Het zal dus zaak zijn voor de SP en de andere linkse partijen (welke?) om die groep duidelijk te maken dat ze moet gaan stemmen. Daar gaat de SP IJsselstein zich de komende maanden voor inzetten.

HET WORDT TIJD VOOR EEN POLITIEKE OMMEZWAAI. WEG MET DE NEO-LIBERALE POLITIEK.

STEM SP.

Antwoord: Clinton tegen Bush in een verkiezingsdebat op tv.

Naschrift: Ruim na dit schrijven is bekend gemaakt dat Rutte de eigen bijdrage niet wil verhogen.

DES TE MEER REDENEN OM TE GAAN STEMMEN.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier