h

Testosteronbommen?

2 februari 2016

Testosteronbommen?

Al heel wat jaren verbaas ik mij over de toon van het islamdebat. In het begin dacht ik dat die toon door o.a. Wilders werd aangeslagen omdat hij Israël tegen de Palestijnen wilde beschermen. Dat is nog steeds zo, denk ik, maar hij is erin doorgeslagen. Jammer, omdat hierdoor de toon verkeerd is en er daardoor van integratie geen spráke meer kan zijn. Hiervoor is de polarisatie te ver doorgeslagen.

Vanuit mijn onderwijspraktijk weet ik dat een positieve benadering de opwinding bij de ander verzacht en dat je dan gezamenlijk tot een oplossing kunt komen. In Nederland hebben we niet voor niets gezegden die dit benadrukken. “Wie wind zaait, zal storm oogsten” en “Wie goeddoet, goed ontmoet” zijn daar voorbeelden van. Een felle en/of agressieve reactie op een gebeurtenis roept bij de ander ook agressie op. Het met de waarschuwende vinger wijzen naar de ander, roept bij de ander ook een waarschuwende vinger op. Gevolg: Verwijdering in plaats van toenadering.

Daarnaast veroorzaak je dat die andere groep zich gaat organiseren, wordt het wij-gevoel bij hen aangewakkerd. Een duidelijk voorbeeld is de verzuiling geweest die in de jaren zestig van de vorige eeuw ten grave is gedragen. De katholieken zijn in de eeuwen daarvoor als minderwaardige mensen beschouwd. Hierdoor gingen ze zich organiseren om op die manier een machtig blok te gaan vormen. Hieruit kon men eisen gaan stellen om zich uit die minderwaardige positie te kunnen bevrijden. De katholiek was lid van katholieke verenigingen. De katholiek kocht alleen maar bij de katholieke winkels. Overigens deden de hervormden en gereformeerden geheel hetzelfde. Dit noemde men “De Verzuiling”. Hierbij wil ik wel een kanttekening plaatsen. Een groep wegzetten is van alle tijden geweest. Ook de christelijken hebben het zwaar te verduren gehad in het verleden. Jammer.

Het nadeel van die verzuiling is dat iedereen over een kam geschoren wordt. En dat iedereen een bepaald etiket opgeplakt kan worden. Terwijl de verschillen tussen karakters en gedragingen binnen elke groep enorm groot zijn, wordt toch iedereen als een kopie van elkaar beschouwd. Een haatcampagne is daardoor gemakkelijk op te zetten. In de geschiedenis zijn daar “prachtige” voorbeelden van te geven. De door Wilders terecht verfoeide Jodenhaat is daar een duidelijk voorbeeld van. EN, deze haat is niet iets van alléén de vorige eeuw, maar is door het katholiek geloof al vele eeuwen daarvoor aangewakkerd en misbruikt. Lees “De Kathedraal van de Zee” van Ildefonso Falcones er maar op na.

Wilders is op zijn manier erin geslaagd de op gang zijnde integratie te stoppen en deze om te buigen in een verwijdering tussen de twee groepen, blanken versus moslims. Hij schuwde hiervoor geen enkel middel. Hij is daar heel handig en gewiekst in. Steeds zoekt hij de aanval op, waardoor de verdediging bij voorbaat kansloos is. Wat moet je doen tegen dat domme “testosteronbommen”? Vragen of hij met feiten wil aankomen? Hem laten zien dat seksueel geweld tegen vrouwen door alle jaren heen in alle culturen voorkomt? Als je dat doet, word je niet gehoord en/of weggezet als linkse policor (=politieke correct pratend), zoals dat na Keulen is gebeurd. Een feit blijft wel dat het dáár moslim mannen waren. Natuurlijk moeten de daders opgespoord en bestraft worden. En absoluut niet onder het kleed vegen, dat moet. Maar fout is om gelijk alle moslim mannen als testosteronbommen weg te zetten.

Inderdaad zijn er culturen waarin man en vrouw niet gelijk zijn. Vaak zijn deze gedachten door een of ander geloof ingegeven. Denk maar aan de problemen die de SGP heeft gehad met het toelaten van vrouwen op de kieslijst. In de hele bible-belt is het gewoonte dat de vrouwen thuis blijven en voor de (talrijke) kinderen zorgen. In de USA leven grote geloofsgemeenschappen met dezelfde ideeën en vergelijkbare gedragingen. Ook in India gebeuren rare dingen. Met andere woorden, seksueel geweld tegen vrouwen is in heel veel culturen een gegeven. Waarom dan de moslims wegzetten als “testosteronbommen”? Onzin dus, maar het wakkert wel een enorme angst aan.

Waarom lezen we wel vaak over de uitlatingen van Wilders in de pers, maar nooit een weerlegging daarvan? Zo’n bericht van Wilders c.s. is vaak een hoax= nepverhaal, bedrog. Er is enig speurwerk voor nodig om de waarheid te kunnen vinden. Op sp.nl/ZZ8 heeft de SP een aantal van die leugens onderzocht en de waarheid achterhaald. Ik verzet mij tegen die door Wilders veroorzaakte polarisatie. Het mag gewoon niet gebeuren dat wij een hele bevolkingsgroep wegzetten als minderwaardig. Volgens mij staat dat ook in de grondwet, alle mensen zijn gelijkwaardig en moeten gelijk behandeld worden. Dat geldt ook voor Wilders. Als volksvertegenwoordiger moet hij de grondwet uitdragen en niet voor eigen gewin andere geluiden laten horen. Kijk eventueel ook op sp.nl/9fz, sp.nl/9mt en sp.nl/9qf.

Juist door de handelwijze van Wilders c.s. is het debat rondom de asielzoekers in een onfrisse situatie terechtgekomen. Zijn de vluchtelingen terecht hun land ontvlucht? Ja. Al vele jaren leven zij in erbarmelijke toestanden in de vluchtelingenkampen in de aangrenzende gebieden. Waar moeten ze dan naar toe? Dáár kunnen ze ook niet blijven. En Europa is vlakbij én tevens rijk. Het is dus alleszins logisch dat ze onze kant opkomen. Dit weten we al heel lang maar we hebben niets gedaan. Nu het aantal vluchtelingen uit de hand begint te lopen, worden we wakker. In plaats van rustig na te denken en met z’n allen te werken aan een goede oplossing begint er een groep allerlei spookverhalen rond te bazuinen in de hoop dat …. Ja wat? Want er is niets tegen te doen, omdat vluchten een heel natuurlijke reactie is. Dat zouden wij ook doen, sterker nog dat hebben we gedaan. Het aanwakkeren van de vreemdelingenhaat is dus dom en contraproductief. Stop daar eens mee.

Dus, oproep aan Wilders c.s.:
Testosteronbommen?
Doe toch eens normaal man.

Werk mee aan een goede oplossing in plaats van de vreemdelingenhaat aan te wakkeren.

Joop van Well
Fractievoorzitter SP IJsselstein

N.B. Onlangs is gebleken dat er onder de “vluchtelingen” een grote groep “gelukszoekers” zit. Deze moeten opgespoord en onmiddellijk teruggestuurd worden.

  

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier