h

Gevolg van het afbraakbeleid?

9 november 2015

Gevolg van het afbraakbeleid?

Het lijkt wel alsof een groot deel van het Nederlandse volk in opstand komt tegen de plannen van Rutte c.s. om asielzoekers in veel plaatsen op te vangen. Ook op internet zijn veel schotschriften over de aanpak te lezen. De weerstand wordt voornamelijk verwoord door te kijken naar wat zij (de asielzoekers) wel en wij niet krijgen. Is dat het gevolg van het afbraakbeleid door de kabinetten in deze eeuw?

Max Pam stelt in de Volkskrant van 5 oktober ’15 terecht dat het kabinet een grote fout maakt door stilte te betrachten. Hierin sta ik volledig achter hem. Al jaren hult Rutte zich in stilzwijgen als die geblondeerde “man” (ik kan zijn naam niet uit mijn mond krijgen, maar doe het toch, Wilders dus)zich weer eens ongenuanceerd uit. Dit is niet nieuw maar wel heel erg dom op dit moment. Uit angst om die man de gelegenheid te geven zich weer opruiend te uiten, zegt Rutte maar niets. En dit werkt juist als een boemerang. Dus, Rutte kom op met een plan waarin je aangeeft wat er gedaan moet/gaat worden met welke kosten in de opvang van de asielzoekers.

Maar daarmee is de kous nog niet af. De afgelopen jaren heeft er een ongekende afbraak van de verzorgingsstaat plaatsgevonden. De rekening van de economische crises is bij de verkeerde mensen gelegd. En, wie zijn daarvan de dupe? Juist, Jan Modaal en iedereen die een minder inkomen heeft. Niet de kapitaalkrachtigen, die zijn er juist beter op geworden. Onbetaalbare ziekenzorg, minder en duurdere AWBZ- en WMO-voorzieningen, afbraak van de werknemersverzekeringen, jarenlange afname koopkracht gepensioneerden, afname van werkgelegenheid, niet functionerende en duurder geworden privatiseringen, duurdere sociale huurwoningen en afname van het aantal ervan, langer wordende wachtlijsten en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Allemaal ontwikkelingen die de gemiddelde Nederlanders treffen.

En nu het zich verder ontwikkelt, blijkt ook nog dat de regering zich niet aan gemaakte afspraken houdt. Het argument, we kunnen niet anders, is veroorzaakt door het ontbreken van een plan. Het gevolg van dit ad hoc beleid is dat men allerlei besluiten neemt zonder rekening te houden met eerder gemaakte afspraken en de gevolgen daarvan niet op zijn verantwoording neemt. Oranjestad is daarvan het schrijnende voorbeeld.

Het is dus terecht dat deze mensen vraagtekens zetten bij het beleid en een vorm van opstand plegen. Waarom ons afknijpen en wel geld uitgeven aan de asielzoekers? Hebben ook wij niet recht op een betere verzorging? Dat zijn terechte vragen.

Wat ik wel mis in het debat (?) is dat het niet of/of moet zijn maar en/en. Zij een goede opvang, een goede ondersteuning en een plan voor de toekomst EN WIJ OOK!!! Weg met de bezuinigingen op uitkeringen, weg met verkorting van de ww-duur, weg met die duurder wordende zorg, weg met het snijden in de verzorging van onze bejaarden, weg met de afbraak van de verzorgingsstaat voor de minima. Leg de rekening bij de veroorzakers van de crises en de kapitaalkrachtigen.

Wat mij ook opvalt is de toon in de uitspraken die sommige medelanders denken te mogen doen. Het doet mij denken aan de uitspraken en toespraken van een Duitser zo’n 80 jaar geleden. En, het gemak waarmee verdraaiingen en zelfs leugens worden verteld. Vooral die relnicht Joling. In de woonplaats van zijn moeder is ER helemaal geen moskee. Wel staat er minstens één kerk. Waarom doet zo’n figuur zoiets dan? Ook dat van die illegaal en die schadevergoeding is een verdraaiing van de feiten. Die zaak ging over een in Afrika opgepakte man die hier berecht moest worden voor piraterij. Tijdens zijn behandeling bleek dat hij op alle fronten onschuldig was. Hij heeft dus duidelijk onschuldig drie jaar gevangen gezeten. Dan verdient deze man toch een schadevergoeding? Waarom wordt dit DAN op zo’n negatieve manier gebracht?

Daarom een oproep aan Rutte c.s.,

STOP HET AFBRAAKBELEID en BESTEED AANDACHT AAN DE ARGUMENTEN VAN DE “REBELLEN”. KOM MET EEN DUIDELIJK PLAN EN DUIDELIJKE COMMUNICATIE.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier