h

Openheid en transparantie!?

6 juni 2014

Openheid en transparantie!?

Dinsdag 27 mei was in IJsselstein de avond van het nieuwe college D66, CDA en VVD. D66 heeft zijn uiterste best gedaan een volledig nieuw begin te organiseren. Openheid en transparantie!? De SP was in het begin heel enthousiast. Maar al gauw werd duidelijk dat er helemaal geen transparantie aan de orde was. Het werd weer als vanouds achterkamertjes politiek. En, omdat de SP daar niet aan meedoet, heeft ze het bestuursakkoord niet ondertekend.

Bijdrage van de SP bij het agendapunt 5 bestuursovereenkomst d.d. Raad 27 mei 2014 door Joop van Well:

Mijnheer de voorzitter,

Allereerst wil ik IJsselstein feliciteren met het snel in elkaar gezette college. Wat goed is, komt snel zullen we maar denken. 

Het is nauwelijks twee maanden geleden dat de stemmen geteld zijn en de uitslag definitief is. De grote winnaar in IJsselstein is LDIJ. DE grote verliezer de VVD. Het is vreemd te moeten constateren dat niet de winnaar maar de grote verliezer het duo CDA-D66 mag aanvullen. Dit is zeker niet wat de kiezer bedoeld heeft. Dit kan niet gelegen hebben aan de eisen die de LDIJ heeft gesteld, denkt de SP. Immers, reeds bij het eerste de beste overleg heeft de LDIJ zijn speerpunten overboord gekieperd. Een vreemde maar niet mis te verstane boodschap. 

Het proces begon met de zaterdag in het Fulco. De maandagen daarna stonden in het teken van het bestuursakkoord in het kader van openheid en transparantie. Maar was dit wel zo open? Was het misschien bedoeld als rookgordijn om zo snel mogelijk van de LDIJ af te komen? De SP vreest van wel. Dat is voor de SP dan ook de eerste reden om het bestuursakkoord niet te ondertekenen.

De tweede reden is geweest een van de argumenten van de afwijzing van de LDIJ. Ze waren te lastig. Eerst moeten ze hun leven beteren voordat ze in aanmerking voor het meedoen aan het college kunnen komen. Is dit democratie? Gaan we zo met elkaar om? Moet je meedoen verdienen door niet al te lastig te zijn? De SP vindt dat dit de rol is van de oppositie, sterker nog van iedere partij in de raad. Dat dit de afgelopen vier jaar niet gebeurd is, betreurt de SP zeer. Nu al kan ik zeggen dat als dit in IJsselstein gewoonte is, de SP dus nooit in aanmerking voor deelname aan een college zal komen. Dat dit niet voor alle partijen in de raad geldt, bleek wel uit het feit dat er nogal wat partijen waren die overduidelijk solliciteerden naar het pluche.

Als laatste argument wil de SP aanvoeren dat de eerste alinea van het bestuursakkoord in het licht van mijn vorige alinea gelezen een slecht punt bevat: “te willen bijdragen aan continuïteit en stabiliteit van het gemeentebestuur”. Dat willen wij helemaal niet. Ons enige doel is zo snel mogelijk een links georiënteerd college. Helaas is IJsselstein daar nog niet rijp voor. De gedachte: Maar wat niet is, kan nog komen, houdt de SP scherp. 

Bevat het bestuursakkoord dan geen interessante onderwerpen? Zeker wel. De SP is verheugd te lezen dat de drempels laag worden, dat de inwoner centraal staat en dat er actief gezocht gaat worden naar opvattingen en wat er speelt. Daarbij zullen de inwoners gelijkwaardig zijn in de relatie. Voor de SP betekent dit dat de onderste treden van de participatieladder dus overgeslagen zullen worden. Dat is dan een grote trendbreuk met het vorige college. Die heeft naar de bewonersgroepen niet of nauwelijks geluisterd. Om over IJsselveld-Oost maar helemaal te zwijgen. Dat de SP dit college nauwlettend zal volgen over de beloftes gedaan in dit document betreffende de burgerparticipatie, behoeft geen betoog. En als de ondertekenaars van dit document  constateren dat het niet is uitgevoerd zoals beloofd, stuurt u het college dan naar huis? De SP gelooft er niets van. Heeft ondertekenen dan zin?

Mijnheer de voorzitter, naast de kritiek en de vraagtekens heeft de SP ook punten gelezen die voor de SP heel normaal zijn. Zo normaal, dat ondertekenen totaal zinloos is. Voorbeelden zijn; wij gaan met iedereen respectvol om. Daar zet ik geen handtekening onder. Input geven voor het beleidsakkoord? Waarom is dit overbodig? Er zijn ons vele mogelijkheden om dit te doen, denk aan de kadernota en initiatiefvoorstellen. Ook niet nodig om te ondertekenen dus. En we gaan elkaar rechtstreeks aanspreken. Nieuw en als dat waar is mijnheer de voorzitter, dan heb ik voor het laatst, mijnheer de voorzitter deze frase in mijn betogen verwerkt, mijnheer de voorzitter. Desondanks ook geen reden om te ondertekenen.
 Daarom is er voor de SP maar een conclusie: niet ondertekenen.

Mijnheer de voorzitter, dank u wel.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier