h

Verkiezingskoorts?

17 november 2013

Verkiezingskoorts?

Wat is er aan de hand in IJsselstein? Zouden de aankomende verkiezingen en de door Maurice de Hond geproduceerde peilingen een verandering in de houding naar de SP veroorzaken? Ik ben benieuwd, maar het geeft mij nu al een goed gevoel. Of dit zo zal blijven is de nog maar vraag. We zullen het pas echt weten na 19 maart als alle stemmen zijn geteld. Op mijn bijdrage in een raadsvergadering is nog nooit zo positief gereageerd als afgelopen donderdag (14/11).

Wethouder De Vries zei o.a. “Ik ben het niet zo vaak eens geweest met de SP, maar nu wel”. D66 was het met de SP eens over het ontbreken van meevoelen in een stukje over uitkeringsgerechtigden. Ik moet zeggen dat dit mij een goed gevoel gaf. 

Waar ging het over? In mijn bijdrage kunt u in de laatste
alinea lezen dat ik vraag om meer meevoelen met de uitkeringsgerechtigden. Heel veel van de mensen in een uitkering willen werken, blijkt uit een onderzoek van de SP landelijk. Heel veel mensen in een uitkering kunnen er echt niets aan doen dat ze een uitkering moeten aanvragen. En dat ligt niet alleen aan de crisis. Een voorbeeld is de groep mensen die in de grafische industrie werkzaam waren. Die ligt helemaal op z’n gat. Zo ook de bouwwereld. Dan mag je dus best wel een positief woordje in je verhaal aan deze mensen en hun situatie wijden. 

En het belangrijkste moet nog komen. De drie grote
veranderingen (in de jeugdzorg, in de Pauwbedrijven en in de WMO/AWBZ) die dit kabinet op stapel heeft staan, zullen voornamelijk de midden en lage loongroepen treffen. De ombuigingen zijn voornamelijk als bezuiniging bedoeld. En de wethouder heeft afgelopen donderdag weer eens gezegd dat IJsselstein de bezuinigingen vanuit Den Haag niet zal compenseren!

 

 OH NEE? DAT ZULLEN WE DAN NOG WEL EENS ZIEN.

Als het aan de SP ligt, … dus wel. IJsselstein is financieel zeer gezond en dat willen wij ook zo houden. Maar er is ruimte in de financiën om die bezuinigingen wel geheel of gedeeltelijk te compenseren. Dit zal dus een van de grootste SPeerpunten van de SP zijn in de aankomende verkiezingen. 

Er is een partij in Nederland die ooit de leus heeft gebruikt, De  economie kan wel wat … gebruiken. Nou, dat hebben we gezien. Dankzij die partij is het economisch gezien een rotzooitje in Nederland. Het roer moet om, daarom:

                               IJSSELSTEIN KAN WEL

                     WAT SOCIALISME GEBRUIKEN

Het is te hopen dat de kiezers zich dit realiseren op 19 maart. Volgend jaar dat ze moeten kiezen vóór de bezuinigingen op o.a. de WMO of tégen. Tot nu toe is er maar één partij geweest die zich tegen de bezuinigingen heeft verzet en ertegen zal blijven vechten en dat is de SP. 

Joop van Well, Fractievoorzitter SP IJsselstein

U bent hier