h

Mijn eerste raadsvergadering

13 mei 2014

Mijn eerste raadsvergadering

Op 08 mei was het dan eindelijk zo ver. Mijn eerste echte raadsvergadering als raadslid. De agenda deed vermoeden dat het een niet al te lange vergadering zou worden maar dit bleek een illusie. De in de volksmond inmiddels genoemde bonnetjesaffaire en de bomenkap bij de Touwlaan zou er voor zorgen dat de vergadering langer zou duren dan wij allen dachten.

Ten eerste wil ik mijn respect voor onze burgemeester uitspreken die zonder enige twijfel zijn handtekening heeft gezet onder de petitie voor uitbreiding van het kinderpardon. Het is belangrijk dat mensen die een publieke functie hebben zich openlijk uitspreken over dergelijke schijnende en ethische kwesties. Het raakt mij als mens zijnde tot diep in mijn ziel dat kinderen ter discussie zouden staan. Kinderen waarvan iedereen weet dat hun wortels en toekomst hier in Nederland liggen.

Laten we ons in zulke kwesties niet verschuilen achter dat regels nou eenmaal regels zijn en dat we die gaan uitvoeren. Laten we alstublieft in een land als Nederland ook ons hart laten spreken en ons realiseren dat iedereen een mooier leven nastreeft en dat kinderen nooit de dupe mogen worden van de keuzes van hun ouders.

Wat ook fijn was deze avond: dat we nu eindelijk de bonnetjes affaire af zouden gaan sluiten. Een kwestie die niemand in IJsselstein iets goeds heeft gebracht. De manier waarop is een pijnlijke kwestie geworden. De uitkomst daarentegen is er eentje die wel goeds zal gaan brengen en vooral transparantie. Ons standpunt en de tekst zoals onze fractievoorzitter Joop van Well deze in de raadsvergadering naar voren heeft gebracht staan ook op deze
site gepubliceerd. Ik verwijs u graag hiernaar.

Zelf wil ik nog even op de afgelopen periode in gaan. Waar ik zelf trots op ben is hoe wij als SP fractie en bestuur hier vanaf het begin eenduidig in hebben gestaan. Vanaf
het moment dat er mensen waren die ons uit de tent probeerde te lokken en ons uitspraken wilde laten maken die tegen de declaraties zouden zijn en tegen (de inmiddels opgestapte) wethouder Cremer hebben wij binnen no time als fractie en bestuur de neuzen de zelfde kant op gekregen. Belangrijkste uitgangspunt voor ons hierin was dat je mensen niet van te voren gaat nagelen voordat er een gedegen onderzoek is gedaan. Een mens is immers in Nederland onschuldig totdat er waterdicht bewijs komt dat iemand schuldig is.

Met dit uitgangspunt zijn wij de kwestie rondom de declaraties met vol vertrouwen ingegaan. Hierin laat de SP IJsselstein zien dat we gegroeid zijn afgelopen vier jaar en dat we als team onze verantwoordelijkheid nemen en dit op een SP waardige manier. Het is goed dat de naam van dhr. Cremer bij deze gezuiverd is en dat iedereen in IJsselstein nu weet dat er niks onrechtmatigs is gebeurd. Het mooie is natuurlijk dat we wel geleerd hebben hiervan en dat ook naast het college de raadsleden meer transparantie zullen gaan geven over waar het geld heen gaat. Iets wat voor de SP al jaren een hele normale gang van zaken is.

Dan was er ook nog de bomenkap op de Touwlaan. Een plan dat jaren geleden is gemaakt en nu tot uitvoer zou worden gebracht. Wij als SP zijn niet overtuigd van de beweegreden van de kap en hadden dit in een eerdere clustervergadering duidelijk gemaakt. Door de doortastendheid van onze Groen Links collegae zullen er nu alternatieve plannen worden aangeboden en zullen wij rond de zomer als raad worden ingelicht over de alternatieven. Oprechte felicitaties hierin voor Groen Links en alle mensen die hier hun stem in hebben laten horen de afgelopen periode. De SP is zeer content met deze toezegging.

En zoals we het in de gemeenteraad zeggen: We gaan weer over tot de orde van de dag.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier