h

Behandeling rapport SP over misstanden WIL

15 december 2013

Behandeling rapport SP over misstanden WIL

Dinsdag 10 december is het SP rapport over de misstanden bij de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) besproken in de commissievergadering Samenleving. Het was de eerste keer dat ik als commissielid een onderwerp namens de SP IJsselstein  inbracht. Het rapport is opgesteld door de SP Nieuwegein in samenwerking met de SP IJsselstein en de SP Lopik. Vanaf het begin heb ik duidelijk willen maken dat we met ons rapport de WIL niet naar beneden willen halen of in een kwaad daglicht stellen. Iedereen is gebaat bij een sterke WIL organisatie. 
 
Fractievoorzitter Joop van Well en ik waren verleden week bij een themabijeenkomst over het WIL rapport in Nieuwegein geweest. Hier was ook directeur van de WIL dhr. Esser aanwezig. Ik was onder de indruk hoe hij sprak over zijn organisatie en dat hij zich realiseerde dat nog niet alles verloopt zoals het zou moeten. Het siert een directeur dat hij naar afloop van de bijeenkomst nog uitgebreid in gesprek gaat met de aanwezige cliënten die indrukwekkende verhalen vertelden en zich kwetsbaar opstelden.  
 
Tot mijn verbazing vroeg het CDA of wij de opmerking dat de WIL medewerker geen verstand van zaken heeft wel serieus namen en hoe we tegen 88 klachten kijken tegenover  6000 WIL klanten? In de antwoorden kunnen we als SP kort zijn. Ook voor deze 88 mensen zijn wij volksvertegenwoordigers dus voor elke persoon komen wij op.
 
Van de ca. 160 medewerkers van de WIL zijn bij de verhuizing 55 mensen op in voor hun nieuwe werksituatie terechtgekomen. Zij vervulden in het verleden andere taken en zijn voor hun nieuwe functie beperkt opgeleid. Ik vraag me af in hoeverre we dan kunnen spreken van optimale benutting van deskundigheid en informatie-stroom naar de klanten toe. 
 
Wethouder de Vries gaf aan dat het college vanaf het begin naar de inhoud van het rapport heeft gekeken. Je kunt uren met elkaar doorkomen door elke vraag onder vuur te nemen om de manier van vragenstellen ter discussie te stellen. Dit zou de klanten van de WIL en WIL als organisatie geen goed doen en het gehele doel voorbij gaan. Zoals de wethouder zelf aangaf: elke klacht is er een te veel. 
 
We hebben als SP IJsselstein bereikt wat we wilde bereiken. De uitkomsten van het klanttevredenheids-onderzoek komt op de agenda te staan zoals ook de voortgangsrapportage in het voorjaar. Het meest belangrijke is dat we de mensen een stem hebben gegeven en de spiegel hebben voorgehouden bij de WIL als organisatie. Het doet mijn rode hart goed om te zien dat bijna alle partijen de inhoud hebben gewaardeerd en erkennen dat zaken beter kunnen. 
 
Spannend om zo voor het eerst een eigen stuk in te brengen. Achteraf bedacht ik me nog  100 opmerkingen die ik had willen maken maar ach elk begin is moeilijk. Deze ervaring neem ik mee zodat ik mij verder kan ontwikkelen als clusterlid en ik hoop na 19 Maart 2014 als raadslid. Maar ja, dat is aan de stemmer. 
 
Helga Boterman, commissielid Samenleving

U bent hier