h

Extra ledenvergadering op 4 juli

Op dit moment werken we met man en macht aan de doorstart van de afdeling. Er zijn diverse initiatieven genomen  en er zit schot in de zaak. Er is een nieuw voorlopig bestuur samengesteld. Dat moet echter mandaat krijgen van de leden. Voorzitter en secretaris moeten in functie worden gekozen.

Vandaar dat we op 4 juli een extra ledenvergadering houden in de Ontmoetingskerk, Andorrastraat 9. De zaal is vanaf 19.30 uur open en we beginnen om 20 uur.

We zullen onze wethouder Chris Baerveldt vragen verslag te doen van zijn werk in IJsselstein en onze fractievoorzitters in gemeenteraad en Provinciale
Staten zullen inzicht geven in standpunten en werkwijzen van de SP aldaar. Het bestuur zal de plannen voor 2017 ter goedkeuring aan de leden voorleggen.

De leden ontvangen deze week een convocatie met de agenda.

Datum en tijd: 
dinsdag, 4 juli, 2017 - 20:00 tot 22:00
Waar: 
Ontmoetingskerk, Andorrastraat 9 IJsselstein

U bent hier